Beroepsvereniging voor
   

  

Trance Healers   

Mediums   

Trance Mediums   

Medium Therapeuten®   

Trance Healing Therapeuten®   

Paramedisch & Psychosociaal Mediums   

Luisterkindwerkers   

 

  Schrijf je direct in   

Aanmelden

Voorwaarde van lidmaatschap Spirituele Nationale Unie

Wil je als professioneel Medium, Trance-Healer of Mediamiek Kinderwerker lid wil worden van de SNU, dan moet je voldoen aan een aantal voorwaarden.

Allereerst moet het aantoonbaar zijn dat je contact kunt maken met de geestelijke wereld en moet je voldoen aan het omschreven beroepsprofiel en de daarin vervatte beheersingcriteria.

Ten behoeve van de toetsing of iemand al dan niet voldoet aan het beroepsprofiel, heeft de vereniging een Commissie van Aanbeveling in het leven geroepen. Deze commissie brengt op grond van kwaliteitstoetsing advies uit aan het bestuur betreffende een eventueel lidmaatschap.

Verder verwachten we dat je de vastgestelde gedragscode, de doelstelling en de statuten van de vereniging aanvaardt en de jaarlijks vastgestelde contributie betaalt.

Agenda


Beroepsvereniging voor
   

  

Trance Healers   

Mediums   

Trance Mediums   

Medium Therapeuten®   

Trance Healing Therapeuten®   

Paramedisch & Psychosociaal Mediums   

Luisterkindwerkers   

 

  Schrijf je direct in   

Op deze website van de Spirituele Nationale Unie, De SNU, vind u uitgebreide informatie van de beroepsvereniging voor mediums & Trance Healers. In het filmpje hieronder vertellen leden waar de beroepsvereniging voor staat en wat deze voor u kan beteken.

 

Bekijk hier het interview over de SNU in een groter scherm >>